phone2, phone, contact, telephone, support, call
072-2575261
צור איתנו קשר
מלאו פרטיכם בטופס:

זיהוי שיחות חסויות

    
הטרדות טלפוניות הינן מקרה של הטרדתו של אדם בידי אחר או נקיטת איומים כלפיו אשר עלולות לפגוע בשלוות חייו של המוטרד ובפרטיותו. הטרדה טלפונית מתבצעת באמצעות שיחה חסויה ממשכירי תקשורת שונים נייחים וניידים , והיא נחשבת לעבירה פלילית.


צוות עורב חקירות יעזור לכם לפענח הטרדות טלפוניות ומלווה אותכם צעד אחר צעד דרך חקירה ממוקדת לזיהוי ואיתור המטריד הסדרתי ,עד להגשת תלונה במשטר
ה.
 
עורב חקירות - סוכנות בילוש ומשרד חקירות
  טלפון: 0722-575-261 
|
|