phone2, phone, contact, telephone, support, call
072-2575261
צור איתנו קשר
מלאו פרטיכם בטופס:

חקירה כלכלית 


חקירה כלכלית המבוצעת על ידי משרד מקצועי כמו עורב חקירות, נעשית עבור קשת רחבה של מטרות וגורמים כדי לקבל מענה מדויק אודות מצב כלכלי של נחקר. חקירות אלו נדרשות על ידי לקוחות פרטיים, נושים, בעלי חובות, עורכי דין, בנקים וגופים פיננסיים נוספים, חברות ביטוח, בתי עסק, חברות וארגונים. זאת בין היתר לצורך הוכחת יכולת כלכלית של בעל חוב או בן זוג, וכחלק ממודיעין עסקי כמו קבלת פרופיל כללי אודות אדם או גוף שעימו מעוניינים לבצע עסקאות או לגייס כשותף. המדובר בהוכחות מדויקות וחד משמעתיות אשר יסייעו בהבנת מצבו הכלכלי של הנחקר, ובמידת הצורך יעמדו כהוכחה קבילה בבית משפט.
  
שירותי משרד חקירות: 
סיוע של משרד מקצועי בביצוע חקירה כלכלית בא לידי ביטוי במספר מישורים, המותאמים לצרכי הלקוח והמקרה:
  • כלים וידע באיתור נכסים - לרבות רכוש, נדל"ן, כלי רכב ומקורות הכנסה, כאשר הרכוש עשוי להיות למשל כלי שיט, מכונות תעשייה, כלי עבודה, ציוד הנדסי או חקלאי ואפילו נכסים שהוברחו לחו"ל.
  • איתור חשבונות בנק, פיקדונות, בעלות על ניירות ערך ומניות, וכן תוכניות חיסכון כמו ביטוח מנהלים או קופות גמל.
  • איתור תיקים בבית משפט ובהוצאה לפועל.
  • סיוע חוקי בהליכי גביית חובות ותשלומים.
  • חקירות סמויות הכוללות מעקבים, האזנות וצילומים.
  • איתור מקורות הכנסה ופרנסה.
  • הוכחת מעשה בעלים - במקרים בהם חייבים מעבירים נכסים ורכוש על שם אחרים, ויש צורך להוכיח כי הם המשתמשים והנהנים העיקריים מנכסים אלו.
  • הוכחת חובות אבודים בפני רשויות המס ומערכת המשפט.
  • דיסקרטיות - כל חקירה כלכלית מבוצעת באופן סודי כאשר קיומה ותכניה ידועים רק למזמין החקירה.
  
ניהול חקירות כלכליות:
חשוב להבין כי של ניהול חקירה כלכלית באופן מקיף ומדויק דורש ניסיון וידע רב בתחום, מה המאפשרים בניית אסטרטגיית ספציפית ומדויקת לכל מקרה. חקירות אלו מתוכננות באופן קפדני כשהיקפן משתנה בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח, ולפי התפתחות החקירה. כמו כן, על מנת שהחקירות תהיינה קבילות בבית המשפט, או מנגד לא יהוו עילה לתביעה, הן חייבות להיות מבוצעות בהתאם לדרישות החוק.

עורב חקירות מציע לכם ייעוץ ראשוני חינם!
 
עורב חקירות - סוכנות בילוש ומשרד חקירות
  טלפון: 0722-575-261 
|
|