phone2, phone, contact, telephone, support, call
072-2575261
צור איתנו קשר
מלאו פרטיכם בטופס:

חקירות כלכליות


חקירות כלכליות מבוצעות בכדי להשיג את המידע המקיף והמהימן ביותר על רכושו, עסקיו ונכסיו של הנחקר. ובכך, לאתר נכסים מוסתרים ולקבל תמונת מצב פיננסית ואינדיקציה אודות האיתנות הכלכלית של אובייקט החקירה.

עורב חקירות מתמחה בביצוע חקירות כלכליות שבבסיסן עומדת חקירה מודולארית בהתאם לדרישת הלקוח. כך שתוצאות החקירה יכולות לשמש את הלקוח להשגת המטרות הרצויות ו/או לשימוש בבתי משפט אזרחיים ואחרים.

חקירות כלכליות לא נועדו רק לגביית חובות ו/או איתור נכסים של החייבים, אלא גם לסיבות אחרות כגון: בדיקת חוזקו הכלכלי של אובייקט החקירה לשם שותפות עסקית או הקצאת אשראי וכו' .

חקירות כלכליות כוללות בין היתר:
  • חקירות להקצאת אשראי .
  • חקירות כלכליות הקשורות לשותפות עסקית .
  • איתור נכסים דלא ניידי בארץ ובחו"ל .
  • איתור זכויות בנכסי מקרקעין.
  • מידע אישי ועסקי אודות הנחקר ו/או הגורמים המעורבים .
  • איתור תיקים משפטיים .
  • איתור בעלות על כלי רכב .
  • איתור זכויות כספיות ופוליסות ביטוח של הנחקר בחברות ביטוח שונות .
  • איתור חשבונות בנק של הנחקר .
  • ועוד .
 
עורב חקירות - סוכנות בילוש ומשרד חקירות
  טלפון: 0722-575-261 
|
|