phone2, phone, contact, telephone, support, call
072-2575261
צור איתנו קשר
מלאו פרטיכם בטופס:

מנהג בעלים


פעמים רבות אנשים מוצאים את עצמם חסרי אונים מול חייבים, הממשיכים לצבור חובות מבלי שהדבר יפגע ברמת חייהם. זאת בעוד שכלפי הרשויות בעל החוב מצייר את עצמו כפושט רגל וחסר אמצעים, שאין ברשותו אפשרות לשלם את חובותיו. מנגד, האנשים שלהם חייבים הרבה מאוד כסף נקלעים לקשיים כלכליים ואינם מצליחים להתאושש ממעשה הנוכלות שבוצע כנגדם. אכן, קשה להוכיח מצבים מעין אלו במסגרת כלי החוק הרגילים, כמו ההוצאה לפועל.

ואולם, בעזרת חברת חקירות מיומנת ומקצועית כמו עורב חקירות, ניתן בהחלט להראות שבעלי החוב עושים שימוש קבוע ברכוש שאינו רשום על שמם, המגודר בחוק בתור מנהג בעלים. 

סוגים של בעלי חוב:
את בעלי החוב שאינם מחזירים את חובם ניתן לחלק לשני סוגים עיקריים: הסוג הראשון הינו חייבים שבאמת נקלעו למשבר כלכלי ועומדים בפני הרבה מאוד חובות, הלוואות והתחייבויות שאין באפשרותם להחזיר. זאת בגין התנהלות כלכלית שגויה, מחלה, פיטורין או מכל סיבה אחרת.

לעיתים קרובות אין אפשרות לגבות את מלוא החוב מול אותם אנשים וגופים. מאידך, קיימים גם חייבים  שמנצלים את אוזלת היד של החוק לטובתם. על פי רוב מדובר בנוכלים מיומנים שמראש דאגו לרשום את רכושם על שמות אנשים אחרים, בין אם חברים או קרובי משפחה. לעיתים הם אף מתגרשים מבן או מבת זוגם באופן פיקטיבי ומעבירים את מרבית רכושם לזכות הצד השני. הרכוש עצמו יכול להיות רכב פאר, וילה באזור יוקרתי או רישום העסק על שם אדם אחר, אך הלכה למעשה מדובר ברכוש של בעל החוב שעושה בו שימוש העונה להגדרת מנהג בעלים. אנשים אלו מציגים את עצמם בפני הנושים והחוק כחסרי יכולת להחזיר אתה חוב, ולעיתים קרובות ללא התייחסות נכונה הם פטורים מלהחזיר את מרביתו.

התמודדות והוכחת מנהג בעלים:
הוכחת מנהג בעלים דורשת חקירה מעמיקה על ידי משרד חקירות מקצועי. אשר חוקריו עוקבים אחר בעל החוב והרכוש שבו הוא עושה שימוש, מצלמים ומתעדים אותו. דוגמא לכך הינה הוכחת מנהג בעלים של שימוש בכלי רכב  שאינו רשום על שם החייב באופן קבוע ויומיומי. הנושה ישאף להוכיח כי בעל החוב משתמש ברכב כבשלו באמצעות מעקב רציף, וכן בחינת תשלום דוחות, דמי אגרה, טיפולי מוסך, דלק והוצאות אחרות הקשורות לרכב אשר שולמו וטופלו על ידי בעל החוב. במקרים כגון אלו בית המשפט יכול להגדיר רכוש זה כמנהג בעלים ויורה על עיקול הרכב לטובת נושיו.  
 
עורב חקירות - סוכנות בילוש ומשרד חקירות
  טלפון: 0722-575-261 
|
|