phone2, phone, contact, telephone, support, call
072-2575261
צור איתנו קשר
מלאו פרטיכם בטופס:

מעקבים


הבסיס של כל עבודת בילוש וחקירה הינו המעקב. מעקבים הם אחד מן השלבים החשובים ביותר של עבודת החקירה, בעיקר כאשר מדובר בחקירות אישיות, כמו חקירות של בגידות וגירושין. כאשר אנחנו מבצעים מעקבים בצפון או מעקבים בחיפה אנו עושים זאת בצורה דיסקרטית ובחשאיות מוחלטת, על מנת לקבל ולאסוף את מירב המידע אשר יוכל לאפשר לנו לבסס את תיק החקירה ולמצוא את העדויות הנדרשות לכך.

גילוי פרטים נעשה באמצעות מעקבים של חוקרים פרטיים מנוסים ומיומנים. על מנת לבצע מעקבים בצפון או מעקבים בחיפה נדרשים מספר פעולות חשובות, המאפשרות לנו לקבל את מירב המידע הדרוש. חלק מן המעקבים נעשים בצורה המסורתית וחלקם עושים שימוש באמצעים טכניים מתקדמים, כחלק מעבודתו של החוקר הפרטי של ימינו.

סוגי מעקבים:
ישנם מספר סוגים של מעקבים. המעקבים המסורתיים הינם אלו בהם החוקר נדרש לצלם ולקבל מידע אודות אדם מסוים. המעקב הנייח נעשה כאשר אנחנו מעוניינים לקבל מידע אודות אדם, היכן הוא נמצא, היכן הוא גר, בדרך כלל, המעקב הנייח יתבצע בסמוך אל האדם, מבלי שהוא ירגיש וידע זאת, הראייה תהייה באמצעות תצלום. המעקב הרגלי מתבצע אף הוא באופן חשאי, לצורך בדיקה אודות מעשיו של אדם, מעקבים מסוג זה דורשים יכולות מתקדמות מאוד של חשאיות על מנת למנוע את החשד של האדם. ישנם אף מעקבים המתבצעים באמצעות אופנועים או רכבים, אשר אף מאפשרים להסתיר את הצילום.

מעקבים מתקדמים נעשים על ידי ציוד טכני מתקדם, המאפשר לנו לקבל מידע וראייה מבלי להיות נוכחים במקום.

מעקבים בצפון או מעקבים בחיפה נעשים כחלק מפעולת החקירה, על מנת לאסוף ולבסס את המידע הנדרש. מעקבים מחיר נקבע על פי שעות העבודה, כמות צוותי החקירה וגודל התיק, ועל כן, כל דבר לגופו.
  
אנחנו, בעורב חקירות, מעמידים לרשות לקוחותינו את החוקרים הטובים והמיומנים ביותר בביצוע של מעקבים ובחשאיות ודיסקרטיות מלאה. אתם מוזמנים לפנות אלינו על מנת ליהנות משירותי חקירה איכותיים ומקצועיים.
 
עורב חקירות - סוכנות בילוש ומשרד חקירות
  טלפון: 0722-575-261 
|
|