phone2, phone, contact, telephone, support, call
072-2575261
צור איתנו קשר
מלאו פרטיכם בטופס:

קניין רוחני

 
על פי הגדרת החוק, קניין רוחני מעיד לגבי זכויות על נכס מוחשי או לא מוחשי, בהיותו פרי המצאה, יצירה, מוניטין או עיצוב. לעומת זאת, בעולם המודרני אין זה מסובך להעתיק, לזייף, להדפיס, להפיץ ולמכור קניינים רוחניים ללא אישור, ידיעת או הסכמת בעליהם. על מנת להוכיח מקרים אלו ולהגן על פטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים, לעיתים קרובות יש צורך בחקירה מקצועית מקיפה. חקירות שכאלו מוצעות על ידי עורב חקירות, משרד הפועל ישירות מול הלקוח או עורך דין בא כוחו.
  
הגנה על קניין רוחני:
בעלות על קניין רוחני מעניקה את הזכות לעשות שימוש בלעדי ביצירה, וכל אדם או גורם אחר הרוצה לעשות בה שימוש נדרש להסכמת בעליה. קניינים אלו יכולים להיות בין היתר אבזרי מחשב, תוכנות, תרופות, ביגוד, יצירות אומנות, משקאות, ספרים ומוסיקה. חשוב לדעת כי על זכויות קניינים רוחניים ישנם מספר אמצעי הגנה הקבועים בחוק:
  • רישום הקניין כפטנט - מגן על ההמצאה והחידושים הטכנולוגיים שמאחוריה.
  • סימן מסחרי - לרבות  לוגו, טקסטים, פונטים, סימנים, דמויות, צורה גרפית ואפילו צלילים.
  • עיצוב תעשייתי של מוצר ואריזתו.
  • זכויות יוצרים - בין היתר עבור יצירות אומנותיות כגון ציור, ספר, מוסיקה, צילום או יצירה כוריאוגרפית. 
משרד חקירות להגנה על קניין רוחני:
משרד חקירות פרטי בעל ידע וניסיון בתחומי קניין רוחני יכול לפעול להגנת זכויות של יוצרים בישראל ובעולם. חקירת המשרד מסייעת באיתור מקור המעשה, חשיפתו, איסוף ראיות והוכחת מקרים של העתקה, זיוף או שימוש לא נאות בקניינים אלו. זאת במטרה להפסיק שימוש לא נאות ובלתי חוקי בקניינים רוחניים, ולצורך הגשת תביעות לפיצויים.
  
ידע מקצועי נרחב בתחום קניין רוחני: 
חשוב להבין כי חקירות קניין רוחני שונות באופיין מסוגים אחרים של חקירות. הן דורשות ידע מקיף והבנה מלא בדרישות החוק, וכן משרד חקירות רציני שיש בידו את האמצעים הטכנולוגיים, אנשי מחשב וצוות מקצועי להוכחת  שימוש לא נאות בקניינים רוחניים. עבודת החקירה עצמה מבוצעת באופן מתוכנן, ממוקד ומדויק תוך חשיבה מראש על כל פרטי המקרה, ומתוך מטרה לספק ראיות שיהווה הוכחה חותכת בבית המשפט. 

 עורב חקירות מציע לכם ייעוץ ראשוני חינם!
 
עורב חקירות - סוכנות בילוש ומשרד חקירות
  טלפון: 0722-575-261 
|
|